om5gt.cq.sk -- Sklopný 21m vysoký anténový nosič a 5 pásmový 2 el. quad, PC rotátor, dipóly pre 10 - 7 - 3,8 - 3,5 - 1,8 Mhz napájanými  automatickým anténovým prepínačom a 750 W tranzistorovým PA, ten budí a  riadi ICOM 746, ktorý je ovládaný logom MixW a  pripojeným DX clustrom prináša pre operátora potešenie a bezstarostnosť.

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry