om5gt.cq.sk -- Betónový podstavec, vyčnievajúci z dvojmetrovej hĺbky a na ňom pomocou špeciálneho rumpálu sklápaný pozinkovaný anténový nosič, vyvážený 380 kg betónovým závažím - ale aj tak som sústavne prenasledovaný myšlienkou zodpovednosti nad prípadnou katastrofou v prípade živelnej pohromy.

Prvý | Predchádzajúci obrázok | Nasledujúci obrázok | Posledný | Miniatúry